08 d’abril, 2014

Anem una mica més enllà: Projecte BioDiVine

Biodivine és un projecte de Life+ 2009 que versa sobre el maneig de la biodiversitat en paisatges vitícoles. Aquest projecte es va començar a dur a terme el 2010 amb la previsió de ser finalitzat de cara al 2014 i té com a objectiu principal demostrar els beneficis que proporciona la diversitat biològica funcional.
Per tant, no podia faltar la nostra implicació en tot projecte amb enfoc mediambiental, en el sentit d’intentar millorar la quantitat i la qualitat dels elements que queden al camp, seguint les pautes que ho comporten i ajudant a la millora dels seus hàbitats.
Contribuir, d’aquesta manera, a la conservació de la natura i també a la qualitat mediambiental, promovent els valors estètics del meravellós paisatge que, en aquest cas ens envolta al bell mig de Subirats, entre les muntanyes que composen els Costers de l’Ordal.
Creient en aquest instrument doncs, ens vam introduir en aquest projecte amb la intenció de millorar el que estigui en les nostres mans. En aquest sentit hem treballat de valent, en diverses línies: a moltes vinyes amb grans talussos hem plantat arbres de diverses espècies com alzines, pins i roures en la part alta d’aquests talussos i baladre en la part baixa. En llocs on els talussos són més suaus i de poca alçada hem plantat arboços. Més recentment en un talús molt gran hi hem plantat més de 7 espècies d’arbres i arbustos autòctons diferents (sabines, magraners,...) tot això amb la intenció de fixar més la terra d’aquests talussos i proporcionar hàbitat i aliment a animals i insectes de diverses espècies.
Seguint aquest idea, utilitzem la confusió sexual a totes les finques per tractar de la manera més natural possible l’afectació dels insectes.

Per altra banda, per millorar la sostenibilitat del sòl i afavorir-ne la preservació deguda a l'erosió tenim coberta vegetal a totes les vinyes durant 6 mesos a l'any i durant els 6 mesos restants ⅓ de les parcel·les continuen amb la coberta. Aquestes cobertes són en alguns casos espontànies, però en la major part són sembrades amb espècies diverses de lleguminoses que fixen nitrogen de l'aire de forma natural i mai contaminen les capes freàtiques, nodrint les plantes i microorganismes del sòl.
En darrer lloc, i amb la finalitat de preservar el que considerem un paisatge mediterrani i tradicionalment vitícola, comptem ja amb un total de 4.018 metres de murs de pedra seca, que hem anat recuperant en els darrers quatre anys. N’hem reconstruït alguns i també n’hem fet de nous a través de l'organització de 6 cursets de dos dies cadascun. Aquests cursets s’han dut a terme per tal d’ensenyar a gent de la zona a restaurar i construir amb la tècnica de la pedra seca, aquestes marjades que configuren el paisatge vitícola dels costers d’Ordal en unes terrasses que es pretén que algun dia puguin ésser considerades com a Patrimoni de la UNESCO.

Aquestes construccions ancestrals de pedra seca, suposen també la millora del llegat dels nostres avantpassats i hàbitat de múltiples animalons com llangardaixos, sargantanes, grills, aranyes, cucs, caragols,…

Seguirem així doncs, endavant i sense pausa intentant lluitar de la manera que més se’ns ajusta a la conservació i millora del medi ambient.

Per a més informació no dubteu a consultar: www.biodivine.eu
Wine in ModerationNota Legal