25 de febrer, 2014

Èxit en la reducció d'emissions de CO2

Reconeguts ja per ser pioners en vins ecològics a Catalunya i a tot l’estat espanyol comptem d’una tradició vitícola de quatre generacions i amb una experiència de més de 36 anys en l’elaboració de vins ecològics. Seguint la nostra filosofia de respecte pel medi ambient, vam contractar a principis del 2013 un servei de “Comptabilitat energètica” a l’empresa Macbrabant.

El servei contractat consisteix en monotoritzar els consums elèctrics a través de diversos comptadors. Així detectar les potències realment utilitzades en cada àrea i moment, els consums d’energia activa i reactiva i així poder detectar consums anòmals; per tant, comprovar que la facturació és la correcta i optimitzar el contracte amb la companyia comercialitzadora

 Un cop fets els canvis necessaris, l’estalvi en el consum d’electricitat tant sols del segon semestre del 2013, respecte al mateix període del 2012, va ser d’un 14%.
 Posteriorment i a partir de les informacions enregistrades de la potència demandada dia a dia, s’ha pogut ajustar la potència contractada a la baixa, fet que reverteix ja en un estalvi afegit i en una important reducció de les emissions de CO2 per aquest concepte.

 Seguirem controlant el consum energètic per gestionar-lo millor i optimitzar-lo a base d’implantar “Bones pràctiques ambientals ” i continuar avançant en l’eficiència energètica, reduint les emissions de CO2
Wine in ModerationNota Legal