22 de juny, 2012

Projecte Biodivine Life+2009

Estem participant en el projecte Biodivine Life+2009, l’objectiu del qual és demostrar que l’augment de la biodiversitat de microfauna i microflora en paisatges vinícoles, redueix la pressió de les malalties endèmiques de la vinya com ara el Míldiu, l’Oïdi, ….. 

El Penedès i sis zones vinícoles més (Limoux, Saint-Emilion, Costières de Nîmes, Bourgogne, La Grajera i Alto Douro) han estat escollides com a escenari d’aquests estudis de demostració.

La majoria de les accions de control i demostratives que es duen a terme fan referència a canvis estructurals del paisatge i a les pràctiques del cultiu: la introducció de cobertes vegetals diversificades, la creació de “franges verdes” en el paisatge, la gestió dels murs de pedra i altres elements i l’ús de feromones per la confusió sexual de plagues d’insectes són algunes de les accions que promou el projecte per arribar al seu objectiu. Som pioners i un clar exemple amb l’aplicació de fa 34 anys del conreu ecològic en totes les nostres vinyes (utilitzant totes les tècniques descrites), amb la recuperació de l’ofici de marger en dos cursos i en la reconstrucció de parets de pedra seca als Costers d’Ordal.

La importància del projecte, ha fet que sis socis de tres estats de la UE hi estiguin involucrats directament : L’Institut français de la vigne et du vin (IFV), Vitinnov, El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), La Diputació de Barcelona , El Association for Viticultural Development in the Douro Valley (ADVID) i Euroquality.
Wine in ModerationNota Legal