10 de març, 2011

Biochar, un nou tractament a les nostres vinyes

Albet i Noya segueix aprofundint en la viticultura ecològica d’alt nivell, ara aplicant a les seves vinyes un preparat a base de carbó vegetal procedent de fusta i tota mena de materials orgànics i fruit d’un procés anomenat “piròlisis”, que desprès ells mateixos composten amb fems procedents de vaques ecològiques per tal que no tinguin antibiòtics que reduirien molt l’activitat microbiana dels fems.

Aquesta mena de carbó vegetal anomenat també “BIOCHAR” s’elabora amb una màquina de procés continuo i que transforma qualsevol matèria orgànica en aquest carbonet en forma de “pellets” que fa que el CO2 que emmagatzema la fusta quedi bloquejat en el sòl durant mes de 3000 anys, mentre que si s’apliqués la fusta directament al terra el cicle de retorn d’aquest CO2 a l’atmosfera és de nomes 10 anys, produint per tant un emmagatzematge de CO2 que redueix la taxa d’emissions de CO2 del conreu i elaboració del vi, que segons Josep Maria Albet : “ amb aquesta tècnica, el vi ecologic i l’agricultura poden aconseguir una taxa d’emissions de CO2 de nivell 0 i creiem que pot fins i tot generar drets de CO2 excedentaris, que es poden vendre, per pal·liar les emissions que generen altres activitats ”

Cal recordar que un gram d’aquest carbó té una superfície d’uns 300 m2 repartits en fines làmines plenes de micro-càpsules de mida microscòpica que en compostar-se amb el fem, alberguen gran quantitat de microorganismes que augmentes de forma molt significativa l’activitat biològica del sòl i per tant la seva fertilitat.

Històricament aquest carbó ja s’utilitzava per algunes tribus d’amazones que feien “carboneres” amb la massa vegetal dels boscos que netejaven per crear zones de conreu en sols molt pobres i que fertilitzaven amb aquest carbó.

Aquest és l’enllaç perdut que ha permès confirmar l’existència de grans multituds de persones que vivien en tribus en uns terrenys que es dubtava que els haguessin pogut donar-los suport alimentari per la seva pobresa.

Wine in ModerationNota Legal