23 d’abril, 2010

Assaig a Albet i Noya
Albet i Noya assaja l'eliminació d'herbes entre mig de les linees amb gas propà, el que podria substituir la cava mecànica.

L'objectiu és estudiar el possible estalvi d'emissions de CO2, reducció de costos i remoguts del terra.
Wine in ModerationNota Legal